Επεισοδια

Less is More: Branding & Design in the World of the Creatives and Beyond!

Στο 4ο επεισόδιο ακούμε για το branding μέσα από την προσέγγιση και την οπτική του Γιώργου Σουγλίδη.
 
  • Ποια είναι τα βασικά principles ενός καλού design και λογοτύπου και τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επικοινωνία;
  • Η σημασία της αντιγραφής στον χώρο του design και πώς αυτή παραβιάζει την ταυτότητά μας;
  • Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του design για ένα brand και την ταυτοποίησή του;
  • Πώς τα unique selling points ενός brand καθορίζουν to design και ποια είναι αποτελεσματικά branding identities;
  • Πώς μετράται ένα καλό design στο implementation μιας στρατηγικής branding;
  • Πώς το σωστό brief, definition & foundation ενός brand θα καθορίσει μετέπειτα όλη την επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του;
  • Πώς επηρεάζει το budget το design & τα brand guidelines; Πώς χτίζεται η γέφυρα και η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε πελάτη και designer και πώς αυτό ωφελεί ολόκληρο ένα project & ένα brand;